Witvis Reglement

 1. Alleen leden mogen deelnemen aan clubwedstrijden
 2. Max. 1 vaste hengel zonder molen per persoon met een lengte van max. 11,5m. De totale lengte inclusief draad is max. 15m. Een 2e hengel is toegestaan voor het gelijktijdig cuppen
 3. Elke deelnemer dient zijn vis zelf te scheppen met uitzondering van deelnemers jonger dan 16 jaar, deze kan een plaats toegewezen krijgen naast een volwaardig lid
 4. Trekking der plaatsen voor clubwedstrijden vindt plaats om 7u30. Bij een niet-aanwezigheid zonder verwittiging zal er geen nummer voorzien worden
 5. Er wordt gevist in 2 reeksen per dag op zuiver gewicht: 9u-12u en 13u-17u, de reeksen worden samen opgeteld. In geval van gelijke stand is de kleinste plaatsnummer bepalend
 6. Leefnetten dienen voor aanvang ontsmet te worden in de voorziene ton
 7. Elk soort voeder/aas is toegelaten en dient ten allen tijde zinkend aangeboden te worden en mag in geen enkel geval op het wateroppervlak waarneembaar zijn
 8. Fluitsignalen:
  1. Nog 5 min en voederen
  2. Vissen
  3. Nog 5 min
  4. Einde reeks
 9. Een gehaakte vis voor het affluiten van de reeks mag nog gevangen worden tot 10 min. na het affluiten
 10. Onthakingsemmer/onthaakmat is verplicht
 11. Leefnet: max. 25kg; +25 kg=25 kg; +30 kg=0kg!!! Karpers in apart leefnet!!!
 12. Snoek/Koi dient men onmiddellijk terug te zetten na het toonbaar maken aan zijn naaste buur. Hiervoor krijgt men een bonus van 4kg
 13. Bij de weging zijn de plaatsnummers 1 en 2 verplicht mee te helpen. Iedere visser haalt zijn netten persoonlijk uit het water. Niet aanwezig = geen weging!!!
 14. Het klassement wordt opgemaakt volgens de plaatsen: de 1ste van de dag heeft 1 punt, de 2de heeft 2 punten, de 3de heeft 3 punten enz.…, ingeval van 0 punten krijgt men als punt het aantal deelnemers/dag+1
 15. Voor het clubklassement tellen de 7 beste(van 10) wedstrijden
 16. Bij elke clubwedstrijd wordt er een toelage van €5 gevraagd
 17. De wedstrijd kan gestaakt worden bij uitzonderlijke omstandigheden(onweer, etc….)
 18. Door deelname aan de wedstrijd verklaart men zich akkoord aan het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijd Reglement

  Huishoudelijk Reglement


  1. Visperiode:
  A. Het vissen op de vijver is toegelaten 1 januari tot 31 december en dit van zonsopgang tot zonsondergang
  B. De dag van een wedstrijd is het verboden te vissen buiten de wedstrijd zolang de wedstrijd duurt
  C. Het is verboden te vissen wanneer het bestuur dit plaatselijk vermeld
  2. Hengels & draad
  A. Het aantal toegelaten hengels is beperkt tot 2 stuks (vaste of werphengels)
  B. Bij wedstrijden is het wedstrijdreglement van toepassing
  C. Gevlochten draad is ten strengste verboden behalve als werpdraad op een molen
  3. Toegestaan mee te nemen vissoorten
  A. Alleen paling en forel
  B. Alle andere vissen moeten onmiddellijk en in optimale omstandigheden (nooit met een handdoek de vis vastnemen!!!) teruggezet worden
  C. Het onthaken dient steeds te gebeuren m.b.v. een onthakingsemmer of onthaakmat
  D. Enkel leden mogen de toegestane vissoorten meenemen
  4. Het gebruik van leefnetten
  A. Een leefnet is alleen toegelaten voor de toegestaan mee te nemen vissoorten (Art. 3.A), bij wedstrijden of met uitdrukkelijke toelating van een bestuurslid voor een gegronde reden
  5. Illegale visopzettingen
  A. Het is strikt verboden zonder medeweten van het bestuur om vis uit te zetten in de vijver
  6. Orde, netheid & omgeving
  A. Iedere visser is verantwoordelijk voor het rein houden van de vijver, bermen, toilet en omgeving
  B. Auto’s mogen niet rond de vijver rijden maar dienen op de voorziene parking aan de bovenzijde van het grasveld te worden geplaatst
  7. Lidgeld
  A. Het lidgeld is als volgt vastgelegd:
  1. Betaald voor 01/01/2021 = € 65
  2. Betaald na 01/01/2021 = € 80
  3. Jeugd tem 16 jaar = € 35
  B. Betaling van het lidgeld kan zowel bij Reniers Fishing(Duisburgsesteenweg 70, 3090 Overijse) als door storting op rekeningnr. BE35751202031337 met vermelding van:
  LIDGELD 20 . .(jaartal) + Naam + Adres
  C. Het bestuur heeft steeds het recht een betaling te weigeren. Een bewijs van betaling geeft dan ook geen toelating tot vissen
  8. Dagkaarten
  A. Ieder lid heeft het recht om per dag 2 gastvissers mee te brengen, mits het op voorhand afhalen van een dagkaart t.w.v. €10 per gastvisser
  B. Een gastvisser tot 12 jaar mag gratis vissen met 1 hengel
  C. Dagkaarten kan men verkrijgen bij Reniers Fishing(Duisburgsesteenweg 70, 3090 Overijse)
  D. Het lid draagt de volledige verantwoordelijkheid van zijn gastvissers
  9. Controle
  A. Men is steeds verplicht zijn lidkaart of dagkaart bij zich te hebben wanneer men vist
  B. Ieder lid en de ter plaats wonende eigenaar is gemachtigd controle uit te oefenen
  10. Overtredingen van het reglement
  A. Overtredingen van Art.3, Art.4 en Art.6 zullen bestraft worden met een boete van €5
  B. Alle andere overtredingen kunnen leiden tot een onherroepelijke schrapping in de ledenlijst.
  C. Overtredingen kunnen steeds gemeld worden op het volgende nummer: 0499501055(Nico Reniers)
  11. Aanpassingen
  A. Het bestuur behoudt steeds het recht te allen tijde aanpassingen aan te brengen aan het huishoudelijke reglement, deze zullen dan ook uiteraard medegedeeld worden
  12. Verantwoordelijkheid
  A. Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, diefstallen of eender welke vorm van vandalisme
  13. Akkoordverklaring
  A. Wanneer men zijn lidgeld betaalt, aanvaardt men dan ook automatisch het vooropgestelde reglement
  14. Vorige reglementen
  A. Alle vorige reglementen vervallen bij het verschijnen van dit reglement