Wedstrijd Reglement

 1. Max. 1 vaste hengel zonder molen per persoon met een lengte van max. 11,5m. De totale lengte inclusief draad is max. 15m. Een 2e hengel is toegestaan voor het gelijktijdig cuppen
 2. Elke deelnemer dient zijn vis zelf te scheppen met uitzondering van deelnemers jonger dan 16 jaar, deze kan een plaats toegewezen krijgen naast een volwaardig lid
 3. Er wordt gevist in reeksen op zuiver gewicht: de reeksen worden samen opgeteld. In geval van gelijke stand is de kleinste plaatsnummer bepalend
 4. Elk soort voeder/aas is toegelaten en dient ten allen tijde zinkend aangeboden te worden en mag in geen enkel geval zichtbaar blijven
  1. Brood is enkel toegelaten op de haak d.m.v. max. 1 schijfje van max. 10mm via een broodpunch
 5. Fluitsignalen:
  1. Nog 5 min en voederen
  2. Vissen
  3. Nog 5 min
  4. Einde reeks
 6. Een gehaakte vis voor het affluiten van de reeks mag nog gevangen worden tot 10 min. na het affluiten
 7. Onthaakmat is verplicht
 8. Leefnet: max. 25kg; +25 kg=25 kg; +30 kg=0kg!!! Karpers in apart leefnet!!!
 9. Vissen verplicht terugzetten m.b.v. een schepnet
 10. Snoek/Koi dient men onmiddellijk terug te zetten na het toonbaar maken aan zijn naaste buur. Hiervoor krijgt men een bonus van 4kg
 11. Iedere visser haalt zijn netten persoonlijk uit het water. Niet aanwezig = geen weging!!!
 12. Bedrog dient ten allen tijde gemeld te worden aan het bestuur voor het einde van de wedstrijd
 13. De wedstrijd kan gestaakt worden bij uitzonderlijke omstandigheden(onweer, etc….)
 14. Door deelname aan de wedstrijd verklaart men zich akkoord aan het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijd Reglement

Clubwedstrijden

 1. Het Wedstrijd Reglement is van toepassing
 2. Alleen leden mogen deelnemen aan clubwedstrijden
 3. Trekking der plaatsen vindt plaats om 7u30. Inschrijven verplicht tot de vrijdagavond 18u voor de wedstrijd
 4. Er wordt gevist in 2 reeksen : 9u-12u en 13u-17u
 5. Het klassement wordt opgemaakt volgens de plaatsen: de 1ste van de dag heeft 1 punt, de 2de heeft 2 punten, de 3de heeft 3 punten enz.…, ingeval van 0 punten krijgt men als punt het aantal deelnemers/dag+1
 6. Voor het clubklassement tellen de 6 beste(van 9) wedstrijden. In geval van gelijke stand is het samengetelde gewicht van deze 6 wedstrijden bepalend.
 7. Bij elke clubwedstrijd wordt er een toelage van €5 gevraagd
 8. Vrijblijvend kan men elke clubwedstrijd €1 inleggen in “De Koïpot”. Deze gaat integraal naar de 1e die een Steur/Koï(goud/oranje) +1kg vangt indien deze die dag heeft deelgenomen aan “De Koïpot”.

Huishoudelijk Reglement

 1. Visperiode:

A.    Het vissen op de vijver is toegelaten 1 januari tot 31 december en dit van zonsopgang tot zonsondergang

B.    De dag van een wedstrijd is het verboden te vissen buiten de wedstrijd zolang de wedstrijd duurt

C.    Het is verboden te vissen wanneer het bestuur dit plaatselijk vermeld

 1. Hengels & draad

A.    Het aantal toegelaten hengels is beperkt tot 2 stuks (vaste of werphengels)

B.    Bij wedstrijden is het wedstrijdreglement van toepassing

C.    Gevlochten draad is ten strengste verboden behalve als werpdraad op een molen

 1. Toegestaan mee te nemen vissoorten

A.    Alleen paling en forel

B.    Alle andere vissen moeten onmiddellijk en in optimale omstandigheden (nooit met een handdoek de vis vastnemen!!!) teruggezet worden m.b.v. een schepnet

C.    Het onthaken dient steeds te gebeuren m.b.v. een onthaakmat

D.    Enkel leden mogen de toegestane vissoorten meenemen

 1. Het gebruik van leefnetten

A.    Een leefnet is alleen toegelaten voor de toegestaan mee te nemen vissoorten (Art. 3.A), bij wedstrijden of met uitdrukkelijke toelating van een bestuurslid voor een gegronde reden

 1. Illegale visopzettingen

A.    Het is strikt verboden zonder medeweten van het bestuur om vis uit te zetten in de vijver

 1. Orde, netheid & omgeving

A.      Iedere visser is verantwoordelijk voor het rein houden van de vijver, bermen, toilet en omgeving

B.      Auto’s mogen niet rond de vijver rijden maar dienen op de voorziene parking aan de bovenzijde van het grasveld te worden geplaatst

 1. Lidgeld

A.    Het lidgeld is als volgt vastgelegd:

1.     Volledig jaar                        =          € 80

3.     Jeugd tem 16 jaar             =          € 40

B.    Betaling van het lidgeld kan zowel bij Reniers Fishing(Duisburgsesteenweg 70, 3090 Overijse) als door storting op rekeningnr. BE54733061980097 met vermelding van:
Lidgeld 20 . .(jaartal) + Naam + Adres

C.    Het bestuur heeft steeds het recht een betaling te weigeren. Een bewijs van betaling geeft dan ook geen toelating tot vissen

 1. Dagkaarten

A.    Ieder lid heeft het recht om per dag 2 gastvissers mee te brengen, mits het op voorhand afhalen van een dagkaart t.w.v. €10 per gastvisser

B.    Een gastvisser tot 12 jaar mag gratis vissen met 1 hengel

C.    Dagkaarten kan men verkrijgen bij  Reniers Fishing(Duisburgsesteenweg 70, 3090 Overijse)

D.    Het lid draagt de volledige verantwoordelijkheid van zijn gastvissers

 1. Controle

A.    Men is steeds verplicht zijn lidkaart of dagkaart bij zich te hebben wanneer men vist

B.    Ieder lid en de ter plaats wonende eigenaar is gemachtigd controle uit te oefenen

 1. Overtredingen van het reglement 

A.    Overtredingen van Art.3, Art.4 en Art.6 zullen bestraft worden met een boete van €5

B.    Alle andere overtredingen kunnen leiden tot een onherroepelijke schrapping in de ledenlijst.

C.    Overtredingen kunnen steeds gemeld worden op het volgende nummer: 0499501055(Nico Reniers)

 1. Aanpassingen

A.    Het bestuur behoudt steeds het recht te allen tijde aanpassingen aan te brengen aan het huishoudelijke reglement, deze zullen dan ook uiteraard medegedeeld worden

 1. Verantwoordelijkheid

A.    Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, diefstallen of eender welke vorm van vandalisme

 1. Akkoordverklaring

A.    Wanneer men zijn lidgeld betaalt, aanvaardt men dan ook automatisch het vooropgestelde reglement

 1. Vorige reglementen

A.    Alle vorige reglementen vervallen bij het verschijnen van dit reglement